Software pro dopravní stavby

PŘEDMĚT SOFTWARE PRO DOPRAVNÍ STAVBY

Cílem předmětu je seznámit studenty se softwarovými produkty sloužícími pro projekční práce, práce s dopravně-inženýrskými daty aj.

Student získá dovednost formulovat základní problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení elementárních úloh z problematiky dopravy a dopravních staveb s využitím vybraných softwarových produktů.


Vyučovaný software

AutoTURN

TOROUS

Stránky byly vytvořeny na základě projektu
RPP-TO 1 a - "Inovace předmětu Software pro dopravní stavby" 
 


Projekt navazuje na projekt s názvem "Inovace výuky v oblasti projektování pozemních komunikací" a je zaměřen na využití virtuální reality v předmětu Software pro dopravní stavby.

V tomto předmětu se studenti učí, jak vhodně využít a pracovat se softwarem pro návrh liniových staveb. Jedná se např. o software AutoCAD CIVIL 3D, který umožňuje vytvoření 3D modelu dopravní stavby (křižovatka, silnice, železnice atp.).

Inovace předmětu spočívá ve využití dalšího software, ve kterém studenti vytvořený 3D model zpracují do formátu vhodného pro zobrazení virtuální reality. S využitím virtuální reality budou moci studenti vytvořené 3D modely efektivněji zhodnotit po technické stránce, z pohledu účastníka provozu a po stránce estetické.


Výstupy projektu: 

  • zařazení nového software do výuky pro přípravu virtuální reality,
  • návod pro studenty pro přípravu modelu pro využití virtuální reality,
  • webové stránky věnované předmětu Software pro dopravní stavby,
  • vybavení pro virtuální realitu.