Software pro dopravní stavby

OSNOVA PŘEDMĚTU

1.    Úvod do předmětu, seznámení s podmínkami absolvování

2.   AutoTURN - seznámení se softwarem pro ověření vlečných křivek vozidla při průjezdu

      návrhových prvků trasy

3.   Zpracování 1. programu (AutoTURN)

4.   TORUS - seznámení se softwarem pro vyspělé navrhování okružních křižovatek na

       pozemních komunikacích

5.   Zpracování 2. programu (TORUS) - 1. část (příprava návrhu okružní křižovatky)

6.   Zpracování 2. programu (TORUS) - 2. část (dokončení návrhu okružní křižovatky)

7.   Civil 3D - seznámení se softwarem z řady AutoCAD umožňujícím vyspělé navrhování

      dopravních staveb

8.   Zpracování 3. programu (Civil 3D) - 1. část (příprava návrhu trasy komunikace)

9.   Zpracování 3. programu (Civil 3D) - 2. část (zpracování návrhu trasy komunikace)

10.  Zpracování 3. programu (Civil 3D) - 3. část (dokončení návrhu trasy komunikace)

11.   InfraWorks a Navisworks - seznámení se softwarem pro tvorbu vizualizací dopravních staveb

       (příprava virtuální reality)

12.  Zpracování 4. programu (InfraWorks a Navisworks) - 1. část (příprava vizualizace dopravní

       stavby)

13.  Zpracování 4. programu (InfraWorks a Navisworks) - 2. část (dokončení vizualizace dopravní

       stavby)

14.  Udělení zápočtů, rezerva - seznámení s dalším softwarem