Software pro dopravní stavby

KONTAKT

Webové stránky Katedry dopravního stavitelství https://kds.vsb.cz/

Ing. Jan Petrů, Ph.D.
doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

Katedra dopravního stavitelství

Fakulta stavební (FAST)

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ludvíka Podéště 1875/17

708 33 Ostrava - Poruba

+420 59 732 1336

jan.petru@vsb.cz